Palvelut

Turvallinen ja luottamuksellinen hoitosuhde potilaan ja lääkärin välillä on tärkeä osa hammashoitoa. Kuuntelemalla potilasta ja selittämällä asiat hänelle ymmärrettävällä tavalla pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa potilaan on helppo olla. Monella meistä on erilaisia hammashoitoon kohdistuvia pelkoja, jotka liittyvät mm. poraamiseen, puudutuspiikkeihin, kipuun ja yleiseen avuttomuudentunteeseen hammashoitotilanteessa. Näistä asioista on hyvä keskustella heti hoidon aluksi, että voimme parhaamme mukaan ottaa ne huomioon ja toteuttaa hoidon mahdollisimman miellyttävästi.

Suun ja hampaiden terveys vaikuttaa koko kehoon ja heijastelee suoraan yleisterveyteen ja elämänlaatuun. Yleistä tietoa suun ja hampaiden hoidosta löydät esimerkiksi Hammaslääkäriliiton ylläpitämiltä sivuilta https://ilovesuu.fi

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita, joista lisätietoa saat klikkaamalla painiketta: