Hammaslääkäriasema Omppu Oy aloitti toimintansa v. 2009 Keravalla ensin pienenä yhden hoitohuoneen vastaanottona. Siirryimme nykyisiin isompiin tiloihin Paasikivenkatu 10:een v. 2016. Samalla saimme joukkoomme lisää osaavia käsiä ja meitä Omppulaisia onkin tällä hetkellä kaikkiaan 18. Olemme täysin kotimainen yritys emmekä kuulu mihinkään ketjuun, haluamme palvella asiakkaitamme nimenomaan yksilöllisesti, inhimillisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Henkilökuntamme on kokenutta ja ystävällistä, panostamme erityisesti laadukkaaseen, ammattitaitoiseen hoitoon sekä asiakkaiden viihtyisyyteen ja hellävaraiseen kohteluun. Kutsujärjestelmämme ansiosta potilaan ei halutessaan tarvitse itse huolehtia hoitoväleistään. Myös ympäristöasiat on meille tärkeitä, minimoimme ja lajittelemme kaikki syntyvät jätteet ja toimimme kestävän kehityksen -periaatteella. 

Vastaanottomme on nykyaikainen ja viihtyisä, olemme pyrkineet luomaan kodinomaisen ja rauhallisen ilmapiirin sekä tunnelman. Hoitohuoneet on äänieristetty ja niin odotustiloissa kuin myös vastaanottohuoneissa hoidon aikana asiakas voi halutessaan katsoa mm. televisiota. Odotustiloissamme on myös paikallisen taiteilijan maalauksia ihailtavana. 

Vastaanottohuoneita meillä on kaikkiaan neljä, lisäksi on erillinen röntgenhuone kokoleuan- sekä 3D-kuvauksia varten sekä modernit välinehuoltotilat. Kaikki tilamme on ajantasaisten viranomaismääräysten mukaiset ja hygieniatasomme on korkea. 

Meille on helppo tulla, sijaitsemme aivan katutasossa, joten myös liikuntarajoitteiset pääsevät meille helposti. Löydät meidät aivan Keravan keskustasta Paasikivenkadun ja Asemantien risteyksestä. Rautatie- ja linja-autoasemalle on n. 100 m, kirjasto on myös aivan vieressä. Ks. parkkipaikat tästä.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY VASTAANOTOLLAMME:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen informointi henkilötietojen käsittelystä vastaanotollamme löytyy allaolevasta linkistä. Potilasasiakirjoihin liittyvä lainsäädäntö ohjaa myös toimintaamme emmekä luovuta tietoja ulkopuolisille ilman henkilön omaa suostumusta tai viranomaismääräystä.

POTILASASIAVASTAAVA

Hyvä asiakas,

Jos olette tyytymätön hoitoonne, toivomme, että otatte yhteyden henkilökuntaamme asian selvittämiseksi. Ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä siihen henkilöön, joka hoidon on suorittanut. Mikäli tämä ei kuitenkaan tuota tulosta, voitte olla yhteydessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen potilasasiavastaavaan. Potilasasiavastaavan palvelusta vastaa 1.1.2024 alkaen hyvinvointialue.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen potilasasiavastaavat löytyvät esim. tästä linkistä

OMAVALVONTA

Omavalvonta on palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnan aikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista, jolla osaltaan varmistetaan asiakkaan- ja potilasturvallisuuden toteutuminen
(Sosiaali- ja terveysministeriön ohje VN/33652/2023, 1.1.2024)

Hammaslääkäriasema Omppu Oy:n omavalvonnan tavoitteena on ehkäistä palvelutoiminnassa mahdollisesti ilmeneviä epäkohtia, tunnistaa ja kartoittaa riskitilanteita sekä suunnitella korjaavia toimenpiteitä riskienarvioinnin ja kerätyn palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelmassa määritetään ja toimeenpannaan ne tavat, miten Hammaslääkäriasema Omppu Oy vastaa palveluiden saatavuudesta, jatkuvuudesta, turvallisuudesta ja laadusta sekä asiakkaiden yhdenvertaisuudesta.

Omavalvontasuunnitelma ja omavalvontaan liittyvät eri osa-alueiden suunnitelmat sekä ohjeistukset ovat Hammaslääkäriasema Omppu Oy:n henkilöstön saatavilla yrityksen sisäisissä ohjekansioissa.
Omavalvontaan liittyviä eri osa-alueiden suunnitelmia, ohjeistuksia, dokumentteja ja toimintamalleja päivitetään olennaisten muutosten osalta aina lainsäädännön, viranomaisvaatimusten, toiminta-prosessien ja järjestelmien muuttuessa.

Hammaslääkäriasema Omppu Oy:n omavalvontasuunnitelma on kokonaisuudessaan julkisesti nähtävillä vastaanotolla asiakaspalvelutiskin INFO-kansiossa.