Ajankohtaista

Virheellinen purenta voi aiheuttaa kipua kasvojen ja leukojen alueelle, ientulehdusta ja vaikeuttaa hampaiden puhdistamista. Hampaiden suoristamisella voi olla positiivinen vaikutus suun terveyteen ja tasaisessa rivissä olevia hampaita on helpompi puhdistaa.

Potilaiden ja henkilökuntamme turvallisuus on aina ollut meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme erityisen tarkkoja hygieniasta ja noudatamme aina kulloinkin voimassa olevia viranomaisohjeita.

Suun terveydestä huolehtiminen on tärkeää myös pandemian aikana. Suun alueen tulehdukset, myös matala-asteiset ja monesti oireettomatkin, altistavat erilaisille yleissairauksille ja saattavat lisätä riskiä sairastua vakavampaan covid19-tautiin sen mahdollisesti osuessa kohdalle. Hammashoito on tutkimusten mukaan turvallista niin potilaille kuin...

3D-kuvauslaite

26.08.2019

Ompussa on myös suun alueen 3D-kuvauslaite. Kartiokeilatomografia- eli KKTT-tutkimus on tärkeä tavanomaisen röntgenkuvauksen lisätutkimus.

Purentalihasten hieronta rentouttaa jännittyneitä tai kipeytyneitä pään ja niskan alueen lihaksia. Purentalihasten jännitys tai kipu voi ilmetä esimerkiksi päänsärkynä, kipuna poskien, ohimoiden tai leukojen alueella. Kipu voi säteillä myös hampaisiin tai korvan seudulle.

Ompussa pidämme potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työturvallisuutta erittäin tärkeinä asioina laadukkaan hammashoidon lisäksi. Olemme jo vuosia noudattaneet hygieniatasoa ja käytäntöjä, jotka hiljattain julkaistun ohjeistuksen mukaan hammashoidossa pitäisi olla. PlanNews-lehdessä meistä artikkeli tähän liittyen.