Paikkaushoito

Lohkeamia ja reikiintyneitä hampaita voidaan korjata usealla eri vaihtoehtoisella materiaalilla. Riippuen kohdasta, johon paikka laitetaan, käytetään materiaaleina hampaanväristä yhdistelmämuovia, lasi-ionomeeria, keraamisia tai kultaisia täytteitä, amalgaamia enää harvoin. Muovi-, lasi-ionomeeri- ja amalgaamipaikat tehdään vastaanotolla suoraan potilaan suussa, keraamiset ja kultaiset täytteet sekä -kruunut tehdään epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa. Epäsuorassa menetelmässä vastaanotolla otetaan potilaan hampaistosta jäljennös eli ns. muotti, jonka mukaan laboratorio valmistaa halutun täytteen.

Mm. paikan koko, sijainti ja muoto sekä potilaan purenta ja purentavoimat vaikuttavat materiaalivalintaan. Myös potilaan kotihoidon tasolla on merkitystä, kenelle mikäkin materiaali on sopivin. Paikkaushoidossa saatetaan materiaalin tueksi tarvita myös erilaisia tukitoimenpiteitä kuten pieniä hampaaseen kiinnitettäviä tukinastoja. Puudutusta käytetään aina, jos potilas sitä toivoo.