Suuhygienistipalvelut

Suuhygienisti on suun terveydenhoidon ja terveyden edistämisen ammattilainen. Työ sisältää hammas- ja suusairauksien ehkäisyä, varhais- sekä ylläpitohoitoa. Suuhygienisti työskentelee itsenäisesti ja vastaa osaltaan potilaansa hoidosta. Hän tekee yhteistyötä hammaslääkäreiden, hammashoitajien ja hammasteknikoiden sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Suuhygienisti kartoittaa ja seuraa asiakkaan suun terveydentilaa ja määrittää osaltaan hoidon tarpeen ja tekee hoitosuunnitelman. Hän ohjaa ja tukee asiakkaita yksilöllisesti suun ja hampaiden kotihoidossa, opastaa sopivien hoito- ja puhdistusvälineiden sekä -aineiden valinnassa ja käytössä sekä arvioi ruokailutottumuksia ja opastaa terveellisen ruokavalion valinnassa.

Suuhygienisti puhdistaa hampaat mekaanisesti, suorittaa hampaiden fluorikäsittelyjä, poistaa paikkaylijäämiä ja hammaskiveä, plakkia ja värjäytymiä, kiillottaa paikkoja, tekee valkaisuja ja ottaa tarvittaessa röntgenkuvia.

Suuhygienistin työhön kuuluu hampaiden ien- ja kiinnityskudossairauksien ehkäisy ja hoito, toimenpiteet hampaiden reikiintymisen ehkäisemiseksi sekä yhteistyössä hammaslääkärin kanssa suoritettavat hampaiden oikomishoitoon sekä proteettiseen ja kirurgiseen hoitoon liittyvät toimenpiteet, kuten esimerkiksi hammasproteesien käytön neuvonta, suukirurgisiin toimenpiteisiin tulevien potilaiden opastus ja neuvonta ja leikkausten jälkeen ompeleiden poisto.

Suuhygienistimme voi tehdä tarvittaessa myös kotikäyntejä, jos vastaanotolle pääsy on jostain syystä vaikeaa (esim. liikuntarajoitteiset, heikko yleiskunto, pelkopotilaiden ensikontakti) Syyhygienisti voi potilaan luona tehdä hoidon tarpeen arviointia, laittaa esim. väliaikaisen paikan, tehdä hampaiston puhdistusta, kotihoidon ohjausta, antaa neuvontaa jne.

KELA-KORVAUS SUUHYGIENISTIN TEKEMÄSTÄ TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA

Suuhygienistin antamaa tutkimus ja hoito on KELA-korvattavaa, kun määräys suuhygienistin hoitoon perustuu yksityisen hammaslääkärin tekemään tutkimukseen ja hoidon suunnitteluun. Hammaslääkärin määräämä suuhygienistin tekemä tutkimus ja antama hoito korvataan saman määräyksen perusteella enintään 15 tutkimus- ja hoitokerralta, kun tutkimus on tehty tai hoito annettu 2 vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan kaikkia yhden kalenterivuorokauden aikana suoritettuja toimenpiteitä.